صفحه اصلی
سامانه ارتباطی 137
گالری تصاویر
سامانه مناقصه و مزایده
آرشیو اخبار

ضد عفونی و گندزدایی روزانه
ضد عفونی و گندزدایی روزانه سرویسهای بهداشتی ، مراکز دولتی و انتظامی ، بانکها ، سرویسهای حمل و نقل عمومی ، معابر شهری ، مساجد و تکایا ، مدارس توسط واحد خدمات شهری شهرداری

نویسنده:
تاریخ ثبت خبر: 1398/12/14

صفحه اصلی
آشنایی با شهر
سامانه ارتباطی 137
گالری تصاویر
آرشیو مطالب سایت
سامانه مناقصه و مزایده